You are currently viewing Autor nezvestný (mikrorecenzia)

Autor nezvestný (mikrorecenzia)

Nezvestný – Dušan Mitana (obálka: Emil Drličiak, vydal: KK Bagala, 2019)

Vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala uzavrelo súborné dielo slovenského spisovateľa Dušana Mitanu jeho skutočne poslednou knihou –  Nezvestný. Už pri snahe jednoznačne určiť žáner tohto diela narážame na istú prekážku. Mitanova posledná kniha je autobiografiou, no autor sám upozorňuje, že mu netreba všetko veriť, pretože mnohokrát sa s jeho pamäťou zahráva nielen Alzheimer, ale aj fantázia. Ak očakávate klasickú dejovo bohatú memoárovú literatúru, budete prinajmenšom prekvapení. Román rozdelený na dve časti je tak trochu postmodernistickou mozaikou rôznych slovesných útvarov. Hneď na prvej strane privíta čitateľa epitaf. V závere je konfrontovaný s denníkovými zápiskami tesne pred samovraždou protagonistu. Prevládajú však chronologicky radené rozhovory, ktoré s Dušanom Mitanom urobili v priebehu rokov mnohí známi či menej známi redaktori, literárni kritici, priatelia a blízki. Pomedzi ne sa prepletajú spisovateľove úvahy, poviedky, recenzie či osobné zápisky. Čitateľ má tak možnosť nahliadnuť do iných zákutí mysle a života autora, než mu dovoľovali Mitanove predchádzajúce prevažne literárne a literárno-filozofické diela. Stmeľujúcim prvkom knihy je hlavná postava alias autor a zároveň miestami až drsná otvorenosť a autentickosť textov. Autor/ Rozprávač/ Hlavný hrdina príbehu opäť raz hľadá a odhaľuje sám seba… vediac, že sa sám sebe stráca, keď mu myseľ pohlcuje choroba, vážna depresia a utlmujúce lieky. Napriek všetkému však píše, znovu prechádza svoju cestu, aby mohol v závere z príbehu zmiznúť… môže nás aspoň tešiť, že nemizne úplne bez stopy.

Ľudmila Lišuchová