Slovenská menšina v Prahe

V Prahe existuje hneď niekoľko organizácií so zaujímavými slovenskými aktivitami. Dajte nám vedieť o Vašich aktivitách a my Vás sem radi zaradíme.

Umelecké súbory

Folklórny súbor Šarvanci

FB kalendár udalostí

Sme slovenský folklórny súbor pôsobiaci v Prahe. Vznikli sme v januári roku 2002 s cieľom vytvoriť si príjemné prostredie, v ktorom by sme mohli rozvíjať svoje tanečné, spevácke a muzikantské schopnosti, rovnako ako sa zúčastniť a tešiť z rozličných folklórnych festivalov, vystúpení a v neposlednom rade tiež zo svojich vlastných nácvikov.

Folklórny súbor Limbora

FB kalendár udalostí

Slovenské folklórne združenie Limbora je dobrovoľné záujmové združenie. Jeho hlavným cieľom je uchovávanie a rozvíjanie rôznych foriem tradičného slovenského ľudového umenia a ich prezentácia doma i v zahraničí. Má celkom 3 súbory pre rôzne vekové kategórie – Limbora, Limborka a Malá Limborka.

Spolky a združenia

Spoločnosť generála M. R. Štefánika

Občanské sdružení si klade za cíl rozvíjet a šířit myšlenkový odkaz Milana Rastislava Štefánika, jednoho ze spoluzakladatelů společného státu Čechů a Slováků, astronoma, generála francouzské armády, diplomata a ministra první Československé republiky. Sdružení se zaměřuje na poznání života a díla M. R. Štefánika v celém jeho kontextu, aktualizuje jeho odkaz pro současnost a soustředí svoji pozornost na upevňování vzájemnosti Čechů a Slováků a národností žijících v České republice.

Slovenské cirkevné spoločenstvá v Prahe

Slovenský evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Prahe

Slovenský zbor v Prahe sa po rozdelení federácie formálne inštitucionalizoval v podobe samostatnej Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike, zostáva úzko spojený s jeho domovskou cirkvou na Slovensku. Stretáva sa v kostole Sv. Michala v Jirchářích, ktorý je dnes diaspórou slovenských evanjelikov v Prahe.

Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe

Začiatkom adventu 2007, po rokoch strávených v kostole sv. Voršily sa domovským kostolom slovenských katolíkov stal kostol sv. Jindřicha na Jindřišskej ulici. Bolo tiež rozhodnuté, že pri tomto kostole bude zriadená slovenská farnosť (začala plne fungovať od 1. 7. 2008). Okrem slovenskej farnosti tu však naďalej pôsobí aj pôvodná česká farnosť a novo od 17. 12. 2017 aj maďarská farnosť.

Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe + odkaz na web

Sme osobnou farnosťou a spoločenstvom gréckokatolíckych kresťanov prevažne slovenskej národnosti a ich rodinných príslušníkov podľa kán. 280 § 1 a kán. 7 CCEO. K spoločenstvu farnosti zvláštnym spôsobom patria i katechumeni slovenskej národnosti. Patríme ku slovenským katolíckym spoločenstvám v Prahe, no napriek prevažnej väčšine veriacich slovenskej národnosti do nášho spoločenstva neodmysliteľne patria domáci českí veriaci, slovenskí i zahraniční Rusíni a Ukrajinci.

Slováci v Prahe na webe

FB skupina Slováci v Prahe

FB skupina Komunita Slovákov v Prahe

somvprahe.sk