You are currently viewing Vyjadrenie Spolku Detvan k aktuálnej diskusii o kvalite záverečných prác a získavaní vysokoškolských titulov na Slovensku

Vyjadrenie Spolku Detvan k aktuálnej diskusii o kvalite záverečných prác a získavaní vysokoškolských titulov na Slovensku

Vážená vláda Slovenskej republiky,

ako spolok združujúci už vyše storočia slovenských študentov v Prahe so znepokojením sledujeme momentálnu situáciu na Slovensku v záležitosti problematického získavania vysokoškolských titulov na základe neférového vedeckého bádania.

Viacerí z nás si vybrali štúdium na vysokých školách v Českej republike s ohľadom na vysokú kvalitu vzdelávania. Tisícky slovenských študentov ročne študujú v Českej republike. Nekonajú tak preto, aby si zvolili jednoduchšiu cestu k získaniu vysokoškolského titulu. Práve naopak. Robia tak s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň vzdelania, priblížiť sa na poli vedy a výskumu k tomu najlepšiemu, čo univerzitné vzdelávanie na svete ponúka. Možnosť štúdia na českých vysokých školách si veľmi vážime a súčasne veríme, že slovenskí študenti v Českej republike sa každodenne usilujú využiť svoju príležitosť získať akademické vzdelanie odbornou a čestnou cestou, na ktorej plagiátorské či iné podvodné spôsoby nemajú svoje miesto. Zo súčasného vývoja diskusie v rámci politického života na Slovensku sa však javí, akoby takéto neodborné a nespravodlivé správanie vo vzdelávaní na Slovensku mohlo byť tolerované. Vnímame, že súčasná zmierlivosť v prístupe k takýmto tendenciám v oblasti slovenského školstva nepovedie ku skvalitňovaniu univerzitného vzdelávania na Slovensku, ale naopak k jeho väčšej degradácii v porovnaní s ostatnými krajinami sveta, a napokon aj k vyššiemu odlivu slovenského intelektu a talentu do zahraničia.

Preto sa obraciame na vládu Slovenskej republiky s výzvou, aby robila také politické kroky, ktoré povedú k vyššej úcte voči vzdelaniu ako nezaplatiteľnej a trvalej hodnote, ktorá disponuje výlučným potenciálom posúvať slovenskú spoločnosť dopredu tak vo vedeckej, ako aj ekonomickej a kultúrnej oblasti.

Spolok Detvan, z. s.