O spolku

Spolok Detvan, z. s. je samosprávnym a nezávislým spolkom slovenských študentov a ich priateľov v Prahe a Českej republike.

Spolok Detvan nadväzuje na tradíciu Spolku slovenských akademikov Detvan (1882). Poslaním spolku je pomáhať slovenským študentom v českom prostredí, udržiavať národné povedomie Slovákov žijúcich v Českej republike a prehlbovať vzájomnosť Čechov a Slovákov. Medzi ďalšie ciele patrí: utužovanie vzťahov v slovenskej komunite v Prahe so zreteľom na študentov, ochrana záujmov slovenských študentov v Českej republike a pestovanie slovenskej vzdelanosti, reči i kultúry.

Okrem neformálnych stretnutí členov nad čašou nápoja, pri športe, filme alebo prechádzke Detvan v súčasnosti usporadúva pre verejnosť pravidelné spoločenské a kultúrne stretnutia, napr. Literárny Marakéš, ktorý venujeme hlavne súčasnej slovenskej próze. V roku 2019 sme začali s informačnými stretnutiami (nielen) pre slovenských študentov o živote a štúdiu v Prahe.

Radi medzi sebou privítame návštevníkov, nových kamarátov, pomocníkov a inú čerstvú krv 🙂 Pomôžeme rozvinúť zaujímavé nápady a tiež prijmeme pomocnú ruku pri realizácii aktivít Spolku Detvan.

Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať tu.

Ak sa chcete stať členom Spolku Detvan, vyplnenú prihlášku pošlite na info@detvan.cz a my sa Vám ozveme späť.

Predsedníctvo Spolku Detvan, z. s. v súčasnosti tvoria: Tomáš Verčimák (predseda), Diana Kantorová a Matúš Guziar (podpredsedovia).