You are currently viewing Chrám, kde si muži podávajú kľučky… (mikrorecenzia)

Chrám, kde si muži podávajú kľučky… (mikrorecenzia)

Svätyne – Dominika Madro (obálka: Lina Šuková, vydal: KK Bagala, 2019)

Ženské telo ako chrám. Ako svätyňa. Ako pôda pre nový život, ktorý neprichádza. Víťazka Poviedky 2016 Dominika Madro debutuje s rozšírenou románovou verziou ocenenej poviedky. Odkrýva v nej ženskú dušu, jej zraniteľnosť aj silu. V historickom prostredí myjavských kopaníc vykresľuje príbeh neplodnosti, nevery a prostitúcie, venuje sa téme ženskej dôstojnosti i neumlčateľnej, v hĺbke ženského bytia ukrytej túžby stať sa matkou. Historický rámec sa napriek priamej zmienke o Rákocziho povstaní dostáva do úzadia. Prenecháva hlavné slovo silno lyrizovanej próze, ktorú autorka využíva jednak pri opisoch prostredia, no zároveň aj pri stvárňovaní vnútorných monológov a emocionálneho sveta románových postáv. Text sa vyznačuje jednoduchými, často holými údernými vetami a častým refrénovitým opakovaním. Miestami pripomína až báseň v próze. Posledné riadky kapitol by vďaka silnej previazanosti motívov mohli byť pokojne nadpisom nadchádzajúcej kapitoly. Román sa tak stáva čitateľsky pomerne náročným, rozhodne však nie neprístupným. Treba podotknúť, že táto typická lyrizácia je výraznejšia v prvej časti románu, ktorá sa zameriava na postavu hlavnej hrdinky – osamelej pôrodnej babice Rodany. V druhej časti by sa dal vytrácajúci sa lyrický prvok ospravedlniť snahou o odlíšenie mužskej a ženskej perspektívy. Záverečná časť venovaná ďalšej ženskej hrdinke však túto teóriu popiera – akoby v snahe dobehnúť zameškané sa snaží na čo najmenšom priestore posilniť dejovú zložku. Napriek nevyváženosti formy je téma románu nepopierateľne spoločensky aktuálna a aj vďaka naturisticko-psychologickému pohľadu spracovaná do hĺbky. Poetický a zároveň znepokojujúci odraz ľudského vnútra v okolitej prírode je pozoruhodne živým prvkom. Ak sa teda neviete rozhodnúť, či siahnuť v tieto sivé jesenné dni po odvážnom románe alebo radšej otvoriť zbierku básní, vyberte si Svätyne. Budete to mať 2 v 1!

Lidka Lišuchová