You are currently viewing Afrika v alkoholovom opare (mikrorecenzia)

Afrika v alkoholovom opare (mikrorecenzia)

Zlá štvrť – Marek Vadas (obálka: Daniela Olejníková, vydal: KK Bagala, 2018)

Tak čo si dáte? Víno, gin alebo pomyje? V bare na úrovni servírujú všetko, od nápojov až po neuveriteľné historky. Realita zriedená palmovým vínom sa chveje v horúcom africkom vzduchu, ktorý je Marekovi Vadasovi dôverne známy. Už po tretíkrát cez poviedky prenáša svojich čitateľov do kamerunského prostredia plného poverčivosti, mágie, snov a notorických alkoholikov. Je však otázne, či sa tento opakovaný projekt vyníma v zástupe s rovnakou naliehavosťou ako jeho predchodcovia. Tón magického realizmu sa nevytráca, no jeho intenzita v štyridsiatich siedmich krátkych textoch značne kolíše. Niekde sa úplne vytráca, inde hraničí s nonsensom. Podobné je to s africkým priestorom, ktorý tak krikľavo prezentujú všetky štyri varianty obálky. Afrika ustupuje do pozadia a väčšie slovo majú medziľudské vzťahy, ktorým často netreba nijaké zvláštne prostredie. Neraz si psychologické poviedky s magickými a absurdnými prvkami vystačia s takmer anonymnými postavami. Tento fakt ešte viac podčiarkuje univerzálnosť textov a nadbytočnosť exotického prostredia. Poviedky sa tak dostávajú do kontrastu s vlastnou „reklamou“, ktorá ich zbytočne predbehla a možno im viac ublížila ako pomohla. Autor často hovorí, že africké prostredie mu poskytuje väčšiu voľnosť, a tak ho nechce opustiť. Najnovšie texty ho však usvedčujú z toho, že by dokázal napísať kvalitné poviedky zasadené aj do iného literárneho priestoru, než na aký je zvyknutý. Stačilo by mu priznať si to. Zbierka práve vyšla z baru a stojí na neistých nohách, niektoré texty sú detailne prepracované, iné ju výrazne ťahajú k zemi.

Ľudmila Lišuchová