Spolok Detvan znovu obnovuje tradíciu večerných prednáškovo-diskusných stretnutí kde sa budeme snažiť pozývať osobnosti z najrôznejších oblastí spoločnosti. Spolok sa snaží vytvárať priaznivé prostredie diskusie zo zástupcami Veľvyslanectva SR v ČR a slovenských spolkov nachádzajúcich sa v Prahe. Okrem akcií, ktoré organizujeme vo vlastnej réžii, v rôznej miere spolupracujeme i pri príprave podujatí iných spolkov pôsobiacich v Prahe, respektíve na spoločných akciách.

Medzi pre spolok Detvan typické aktivity patria už vyššie spomenuté diskusné večerné stretnutia nesúce názov "Detvianske večery", teda formálne i neformálne stretnutia, besedy, semináre, prednášky a prezentácie. Medzi aktivity spolku tiež patrí usporiadavanie poznávacích výletov a exkurzií v Prahe a jej okolí. Náš spolok spolupracuje s folklórnym súborom Limbora. Sme spoluorganizátormi folklórneho festivalu "Praha, srdce národov" a taktiež akcie "Vianoce s Limborou".

Podstatná úloha Detvanu spočíva v tom, že predstavuje zástupcu všetkých slovenských študentov a v ich mene komunikuje s Veľvyslanectvom SR v ČR, Ministerstvom kultúry ČR a inými inštitúciami. Snaží sa upozorňovať na existujúce problémy a háji záujmy študentov a členov spolku, ktorých reprezentuje. So zástupcami Veľvyslanectva vedieme korektnú, avšak objektívnu a vecnú diskusiu. Spolok Detvan je financovaný z členských príspevkov a darov členov spolku. Minimálne od obnovenia činnosti v roku 2015 nie je a ani nebol financovaný z rozpočtu žiadnej štátnej inštitúcie SR. V roku 2016 nám bola poskytnutá finančná podpora na realizáciu projektu Detvianske večery a rozšírenie členskej základne od magistrátu hlavného mesta Prahy. Magistrátu sa taktiež na tomto mieste chceme poďakovať za pomoc s umiestnením sídla spolku v Dome národnostných menšín.

 

Morálny kódex správania sa účastníkov večerných stretnutí spolku Detvan