Hlavným cieľom spolku je udržiavať národné povedomie slovenských študentov prostredníctvom usporadúvania kultúrnych, spoločenských a športových akcií. Rozvíjať vzájomné kontakty študentov v Prahe, ich kontakty so študentmi z Čiech, Európy a iných krajín sveta. Poskytujeme i všeobecnú informačnú, poradenskú a právnu pomoc slovenským študentom na vysokých školách v ČR. Svojím počtom sú Slováci spestrením študentského života v Čechách, obohacujeme českú verejnosť o slovenskú kultúru, umenie, jazyk a vedomosti.

 

Stanovy spolku Detvan